Số điện thoại 000988

Số điện thoại bàn 02960000988, 02961000988, 02962000988, 02963000988, 02964000988, 02965000988, 02966000988, 02967000988, 02968000988, 02969000988, 02540000988, 02541000988, 02542000988, 02543000988, 02544000988, 02545000988, 02546000988, 02547000988, 02548000988, 02549000988, 02090000988, 02091000988, 02092000988, 02093000988, 02094000988, 02095000988, 02096000988, 02097000988, 02098000988, 02099000988, 02040000988, 02041000988, 02042000988, 02043000988, 02044000988, 02045000988, 02046000988, 02047000988, 02048000988, 02049000988, 02910000988, 02911000988, 02912000988, 02913000988, 02914000988, 02915000988, 02916000988, 02917000988, 02918000988, 02919000988, 02220000988, 02221000988, 02222000988, 02223000988, 02224000988, 02225000988, 02226000988, 02227000988, 02228000988, 02229000988, 02750000988, 02751000988, 02752000988, 02753000988, 02754000988, 02755000988, 02756000988, 02757000988, 02758000988, 02759000988, 02560000988, 02561000988, 02562000988, 02563000988, 02564000988, 02565000988, 02566000988, 02567000988, 02568000988, 02569000988, 02740000988, 02741000988, 02742000988, 02743000988, 02744000988, 02745000988, 02746000988, 02747000988, 02748000988, 02749000988, 02710000988, 02711000988, 02712000988, 02713000988, 02714000988, 02715000988, 02716000988, 02717000988, 02718000988, 02719000988, 02520000988, 02521000988, 02522000988, 02523000988, 02524000988, 02525000988, 02526000988, 02527000988, 02528000988, 02529000988, 02900000988, 02901000988, 02902000988, 02903000988, 02904000988, 02905000988, 02906000988, 02907000988, 02908000988, 02909000988, 02920000988, 02921000988, 02922000988, 02923000988, 02924000988, 02925000988, 02926000988, 02927000988, 02928000988, 02929000988, 02060000988, 02061000988, 02062000988, 02063000988, 02064000988, 02065000988, 02066000988, 02067000988, 02068000988, 02069000988, 02360000988, 02361000988, 02362000988, 02363000988, 02364000988, 02365000988, 02366000988, 02367000988, 02368000988, 02369000988, 02620000988, 02621000988, 02622000988, 02623000988, 02624000988, 02625000988, 02626000988, 02627000988, 02628000988, 02629000988, 02610000988, 02611000988, 02612000988, 02613000988, 02614000988, 02615000988, 02616000988, 02617000988, 02618000988, 02619000988, 02150000988, 02151000988, 02152000988, 02153000988, 02154000988, 02155000988, 02156000988, 02157000988, 02158000988, 02159000988, 02510000988, 02511000988, 02512000988, 02513000988, 02514000988, 02515000988, 02516000988, 02517000988, 02518000988, 02519000988, 02770000988, 02771000988, 02772000988, 02773000988, 02774000988, 02775000988, 02776000988, 02777000988, 02778000988, 02779000988, 02690000988, 02691000988, 02692000988, 02693000988, 02694000988, 02695000988, 02696000988, 02697000988, 02698000988, 02699000988, 02190000988, 02191000988, 02192000988, 02193000988, 02194000988, 02195000988, 02196000988, 02197000988, 02198000988, 02199000988, 02260000988, 02261000988, 02262000988, 02263000988, 02264000988, 02265000988, 02266000988, 02267000988, 02268000988, 02269000988, 02400000988, 02401000988, 02402000988, 02403000988, 02404000988, 02405000988, 02406000988, 02407000988, 02408000988, 02409000988, 02410000988, 02411000988, 02412000988, 02413000988, 02414000988, 02415000988, 02416000988, 02417000988, 02418000988, 02419000988, 02420000988, 02421000988, 02422000988, 02423000988, 02424000988, 02425000988, 02426000988, 02427000988, 02428000988, 02429000988, 02430000988, 02431000988, 02432000988, 02433000988, 02434000988, 02435000988, 02436000988, 02437000988, 02438000988, 02439000988, 02440000988, 02441000988, 02442000988, 02443000988, 02444000988, 02445000988, 02446000988, 02447000988, 02448000988, 02449000988, 02450000988, 02451000988, 02452000988, 02453000988, 02454000988, 02455000988, 02456000988, 02457000988, 02458000988, 02459000988, 02460000988, 02461000988, 02462000988, 02463000988, 02464000988, 02465000988, 02466000988, 02467000988, 02468000988, 02469000988, 02470000988, 02471000988, 02472000988, 02473000988, 02474000988, 02475000988, 02476000988, 02477000988, 02478000988, 02479000988, 02480000988, 02481000988, 02482000988, 02483000988, 02484000988, 02485000988, 02486000988, 02487000988, 02488000988, 02489000988, 02490000988, 02491000988, 02492000988, 02493000988, 02494000988, 02495000988, 02496000988, 02497000988, 02498000988, 02499000988, 02390000988, 02391000988, 02392000988, 02393000988, 02394000988, 02395000988, 02396000988, 02397000988, 02398000988, 02399000988, 02200000988, 02201000988, 02202000988, 02203000988, 02204000988, 02205000988, 02206000988, 02207000988, 02208000988, 02209000988, 02250000988, 02251000988, 02252000988, 02253000988, 02254000988, 02255000988, 02256000988, 02257000988, 02258000988, 02259000988, 02930000988, 02931000988, 02932000988, 02933000988, 02934000988, 02935000988, 02936000988, 02937000988, 02938000988, 02939000988, 02800000988, 02801000988, 02802000988, 02803000988, 02804000988, 02805000988, 02806000988, 02807000988, 02808000988, 02809000988, 02810000988, 02811000988, 02812000988, 02813000988, 02814000988, 02815000988, 02816000988, 02817000988, 02818000988, 02819000988, 02820000988, 02821000988, 02822000988, 02823000988, 02824000988, 02825000988, 02826000988, 02827000988, 02828000988, 02829000988, 02830000988, 02831000988, 02832000988, 02833000988, 02834000988, 02835000988, 02836000988, 02837000988, 02838000988, 02839000988, 02840000988, 02841000988, 02842000988, 02843000988, 02844000988, 02845000988, 02846000988, 02847000988, 02848000988, 02849000988, 02850000988, 02851000988, 02852000988, 02853000988, 02854000988, 02855000988, 02856000988, 02857000988, 02858000988, 02859000988, 02860000988, 02861000988, 02862000988, 02863000988, 02864000988, 02865000988, 02866000988, 02867000988, 02868000988, 02869000988, 02870000988, 02871000988, 02872000988, 02873000988, 02874000988, 02875000988, 02876000988, 02877000988, 02878000988, 02879000988, 02880000988, 02881000988, 02882000988, 02883000988, 02884000988, 02885000988, 02886000988, 02887000988, 02888000988, 02889000988, 02890000988, 02891000988, 02892000988, 02893000988, 02894000988, 02895000988, 02896000988, 02897000988, 02898000988, 02899000988, 02180000988, 02181000988, 02182000988, 02183000988, 02184000988, 02185000988, 02186000988, 02187000988, 02188000988, 02189000988, 02210000988, 02211000988, 02212000988, 02213000988, 02214000988, 02215000988, 02216000988, 02217000988, 02218000988, 02219000988, 02580000988, 02581000988, 02582000988, 02583000988, 02584000988, 02585000988, 02586000988, 02587000988, 02588000988, 02589000988, 02970000988, 02971000988, 02972000988, 02973000988, 02974000988, 02975000988, 02976000988, 02977000988, 02978000988, 02979000988, 02600000988, 02601000988, 02602000988, 02603000988, 02604000988, 02605000988, 02606000988, 02607000988, 02608000988, 02609000988, 02130000988, 02131000988, 02132000988, 02133000988, 02134000988, 02135000988, 02136000988, 02137000988, 02138000988, 02139000988, 02630000988, 02631000988, 02632000988, 02633000988, 02634000988, 02635000988, 02636000988, 02637000988, 02638000988, 02639000988, 02050000988, 02051000988, 02052000988, 02053000988, 02054000988, 02055000988, 02056000988, 02057000988, 02058000988, 02059000988, 02140000988, 02141000988, 02142000988, 02143000988, 02144000988, 02145000988, 02146000988, 02147000988, 02148000988, 02149000988, 02720000988, 02721000988, 02722000988, 02723000988, 02724000988, 02725000988, 02726000988, 02727000988, 02728000988, 02729000988, 02280000988, 02281000988, 02282000988, 02283000988, 02284000988, 02285000988, 02286000988, 02287000988, 02288000988, 02289000988, 02380000988, 02381000988, 02382000988, 02383000988, 02384000988, 02385000988, 02386000988, 02387000988, 02388000988, 02389000988, 02290000988, 02291000988, 02292000988, 02293000988, 02294000988, 02295000988, 02296000988, 02297000988, 02298000988, 02299000988, 02590000988, 02591000988, 02592000988, 02593000988, 02594000988, 02595000988, 02596000988, 02597000988, 02598000988, 02599000988, 02100000988, 02101000988, 02102000988, 02103000988, 02104000988, 02105000988, 02106000988, 02107000988, 02108000988, 02109000988, 02570000988, 02571000988, 02572000988, 02573000988, 02574000988, 02575000988, 02576000988, 02577000988, 02578000988, 02579000988, 02320000988, 02321000988, 02322000988, 02323000988, 02324000988, 02325000988, 02326000988, 02327000988, 02328000988, 02329000988, 02350000988, 02351000988, 02352000988, 02353000988, 02354000988, 02355000988, 02356000988, 02357000988, 02358000988, 02359000988, 02550000988, 02551000988, 02552000988, 02553000988, 02554000988, 02555000988, 02556000988, 02557000988, 02558000988, 02559000988, 02030000988, 02031000988, 02032000988, 02033000988, 02034000988, 02035000988, 02036000988, 02037000988, 02038000988, 02039000988, 02330000988, 02331000988, 02332000988, 02333000988, 02334000988, 02335000988, 02336000988, 02337000988, 02338000988, 02339000988, 02990000988, 02991000988, 02992000988, 02993000988, 02994000988, 02995000988, 02996000988, 02997000988, 02998000988, 02999000988, 02120000988, 02121000988, 02122000988, 02123000988, 02124000988, 02125000988, 02126000988, 02127000988, 02128000988, 02129000988, 02760000988, 02761000988, 02762000988, 02763000988, 02764000988, 02765000988, 02766000988, 02767000988, 02768000988, 02769000988, 02270000988, 02271000988, 02272000988, 02273000988, 02274000988, 02275000988, 02276000988, 02277000988, 02278000988, 02279000988, 02080000988, 02081000988, 02082000988, 02083000988, 02084000988, 02085000988, 02086000988, 02087000988, 02088000988, 02089000988, 02370000988, 02371000988, 02372000988, 02373000988, 02374000988, 02375000988, 02376000988, 02377000988, 02378000988, 02379000988, 02340000988, 02341000988, 02342000988, 02343000988, 02344000988, 02345000988, 02346000988, 02347000988, 02348000988, 02349000988, 02730000988, 02731000988, 02732000988, 02733000988, 02734000988, 02735000988, 02736000988, 02737000988, 02738000988, 02739000988, 02940000988, 02941000988, 02942000988, 02943000988, 02944000988, 02945000988, 02946000988, 02947000988, 02948000988, 02949000988, 02070000988, 02071000988, 02072000988, 02073000988, 02074000988, 02075000988, 02076000988, 02077000988, 02078000988, 02079000988, 02700000988, 02701000988, 02702000988, 02703000988, 02704000988, 02705000988, 02706000988, 02707000988, 02708000988, 02709000988, 02110000988, 02111000988, 02112000988, 02113000988, 02114000988, 02115000988, 02116000988, 02117000988, 02118000988, 02119000988, 02160000988, 02161000988, 02162000988, 02163000988, 02164000988, 02165000988, 02166000988, 02167000988, 02168000988, 02169000988,
Tra cứu thông tin thuê bao sim số điện thoại 000988

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tú Phương Xanh

Mã số thuế: 1101988564

Tên khác: Tu Phuong Green Plastic Joint Stock Company

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tú Phương, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Ngày cấp phép hoạt động: 10-06-2021

Ngành nghề kinh doanh: Tái chế phế liệu

Đại diện pháp luật: Bùi Tố Minh

Số điện thoại:

Khu vực: Tỉnh Long An

Tình trạng: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Bán buôn xe có động cơ khác (45119)

- Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (45120)

- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (4513)

- Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (45131)

- Hoàn thiện công trình xây dựng (43300)

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (43900)

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (4511)

- Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (45111)

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (3822)

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế (38221)

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác (38229)

- Tái chế phế liệu (3830)

- Thu gom rác thải độc hại (3812)

- Thu gom rác thải y tế (38121)

- Thu gom rác thải độc hại khác (38129)

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (38210)

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (2220)

- Sản xuất bao bì từ plastic (22201)

- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic (22209)

- Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh (23100)

- Sản xuất sản phẩm chịu lửa (23910)

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (23920)

- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác (23930)

- Tái chế phế liệu kim loại (38301)

- Tái chế phế liệu phi kim loại (38302)

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (39000)

- Xây dựng nhà các loại (41000)

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (4322)

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (43221)

- Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí (43222)

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (43290)

- Bán buôn tổng hợp (46900)

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (47110)

- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (4772)

- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh (47721)

- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (47722)

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (4931)

- Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm (49311)

- Vận tải hành khách bằng taxi (49312)

- Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy (49313)

- Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác (49319)

- Vận tải hành khách đường bộ khác (4932)

- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh (49321)

- Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông (49333)

- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ (49334)

- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác (49339)

- Vận tải đường ống (49400)

- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu (49329)

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng (49331)

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) (49332)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan (52101)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) (52102)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác (52109)

- Bốc xếp hàng hóa (5224)

- Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt (52241)

- Bốc xếp hàng hóa đường bộ (52242)

- Bốc xếp hàng hóa cảng biển (52243)

- Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng (86920)

- Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (86990)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730)

- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp (77301)

- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng (77302)

- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) (77303)

- Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (8620)

- Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa (86201)

- Hoạt động của các phòng khám nha khoa (86202)

- Hoạt động y tế dự phòng (86910)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu (77309)

- Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính (77400)

- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (78100)

- Cung ứng lao động tạm thời (78200)

- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (56101)

- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác (56109)

- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (56210)

- Dịch vụ ăn uống khác (56290)

- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (55102)

- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (55103)

- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự (55104)

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)

- Bốc xếp hàng hóa cảng sông (52244)

- Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không (52245)

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)

- Khách sạn (55101)

- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác (46491)

- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (46492)

- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (46493)

- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh (46494)

- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (46495)

- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự (46496)

- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (46497)

- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (46498)

- Đại lý xe có động cơ khác (45139)

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (45200)

- Bán mô tô, xe máy (4541)

- Bán buôn mô tô, xe máy (45411)

- Bán lẻ mô tô, xe máy (45412)

- Đại lý mô tô, xe máy (45413)

- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (45420)

- Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)

- Đại lý (46101)

- Môi giới (46102)

- Đấu giá (46103)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt (46695)

- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép (46696)

- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (46697)

- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (46699)

- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (46691)

- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) (46692)

- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh (46693)

- Bán buôn cao su (46694)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) (46594)

- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế (46595)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (46599)

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng (46591)

- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) (46592)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày (46593)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (46499)

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (46510)

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (46520)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (46530)

CÔNG TY CỔ PHẦN DLHK HOÀNG GIA

Mã số thuế: 107415141

Tên khác: HOANG GIA DLHK JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 60 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày cấp phép hoạt động: 28-04-2016

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Đại diện pháp luật: BÙI VĂN TUẤN

Số điện thoại: 0420214777

Khu vực: Hà Nội

Tình trạng:

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)

- Bán buôn thực phẩm (4632)

- Bán buôn đồ uống (4633)

- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (4641)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (46510)

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (46520)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659)

- Bán buôn tổng hợp (46900)

- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (47910)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)

- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (56210)

- Dịch vụ ăn uống khác (56290)

- Dịch vụ phục vụ đồ uống (5630)

- Hoạt động viễn thông khác (6190)

- Quảng cáo (73100)

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (73200)

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (74100)

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (7490)

- Cho thuê xe có động cơ (7710)

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (4741)

- Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (47420)

- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (47530)

- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (4759)

- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (4771)

- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (4772)

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (82300)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (82990)

- In ấn (18110)

- Dịch vụ liên quan đến in (18120)

- Sao chép bản ghi các loại (18200)

- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (2023)

- Đại lý du lịch (79110)

- Điều hành tua du lịch (79120)

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (79200)

Trang tra cứu số điện thoại bàn tại Việt Nam