Số điện thoại 000893

Số điện thoại bàn 02960000893, 02961000893, 02962000893, 02963000893, 02964000893, 02965000893, 02966000893, 02967000893, 02968000893, 02969000893, 02540000893, 02541000893, 02542000893, 02543000893, 02544000893, 02545000893, 02546000893, 02547000893, 02548000893, 02549000893, 02090000893, 02091000893, 02092000893, 02093000893, 02094000893, 02095000893, 02096000893, 02097000893, 02098000893, 02099000893, 02040000893, 02041000893, 02042000893, 02043000893, 02044000893, 02045000893, 02046000893, 02047000893, 02048000893, 02049000893, 02910000893, 02911000893, 02912000893, 02913000893, 02914000893, 02915000893, 02916000893, 02917000893, 02918000893, 02919000893, 02220000893, 02221000893, 02222000893, 02223000893, 02224000893, 02225000893, 02226000893, 02227000893, 02228000893, 02229000893, 02750000893, 02751000893, 02752000893, 02753000893, 02754000893, 02755000893, 02756000893, 02757000893, 02758000893, 02759000893, 02560000893, 02561000893, 02562000893, 02563000893, 02564000893, 02565000893, 02566000893, 02567000893, 02568000893, 02569000893, 02740000893, 02741000893, 02742000893, 02743000893, 02744000893, 02745000893, 02746000893, 02747000893, 02748000893, 02749000893, 02710000893, 02711000893, 02712000893, 02713000893, 02714000893, 02715000893, 02716000893, 02717000893, 02718000893, 02719000893, 02520000893, 02521000893, 02522000893, 02523000893, 02524000893, 02525000893, 02526000893, 02527000893, 02528000893, 02529000893, 02900000893, 02901000893, 02902000893, 02903000893, 02904000893, 02905000893, 02906000893, 02907000893, 02908000893, 02909000893, 02920000893, 02921000893, 02922000893, 02923000893, 02924000893, 02925000893, 02926000893, 02927000893, 02928000893, 02929000893, 02060000893, 02061000893, 02062000893, 02063000893, 02064000893, 02065000893, 02066000893, 02067000893, 02068000893, 02069000893, 02360000893, 02361000893, 02362000893, 02363000893, 02364000893, 02365000893, 02366000893, 02367000893, 02368000893, 02369000893, 02620000893, 02621000893, 02622000893, 02623000893, 02624000893, 02625000893, 02626000893, 02627000893, 02628000893, 02629000893, 02610000893, 02611000893, 02612000893, 02613000893, 02614000893, 02615000893, 02616000893, 02617000893, 02618000893, 02619000893, 02150000893, 02151000893, 02152000893, 02153000893, 02154000893, 02155000893, 02156000893, 02157000893, 02158000893, 02159000893, 02510000893, 02511000893, 02512000893, 02513000893, 02514000893, 02515000893, 02516000893, 02517000893, 02518000893, 02519000893, 02770000893, 02771000893, 02772000893, 02773000893, 02774000893, 02775000893, 02776000893, 02777000893, 02778000893, 02779000893, 02690000893, 02691000893, 02692000893, 02693000893, 02694000893, 02695000893, 02696000893, 02697000893, 02698000893, 02699000893, 02190000893, 02191000893, 02192000893, 02193000893, 02194000893, 02195000893, 02196000893, 02197000893, 02198000893, 02199000893, 02260000893, 02261000893, 02262000893, 02263000893, 02264000893, 02265000893, 02266000893, 02267000893, 02268000893, 02269000893, 02400000893, 02401000893, 02402000893, 02403000893, 02404000893, 02405000893, 02406000893, 02407000893, 02408000893, 02409000893, 02410000893, 02411000893, 02412000893, 02413000893, 02414000893, 02415000893, 02416000893, 02417000893, 02418000893, 02419000893, 02420000893, 02421000893, 02422000893, 02423000893, 02424000893, 02425000893, 02426000893, 02427000893, 02428000893, 02429000893, 02430000893, 02431000893, 02432000893, 02433000893, 02434000893, 02435000893, 02436000893, 02437000893, 02438000893, 02439000893, 02440000893, 02441000893, 02442000893, 02443000893, 02444000893, 02445000893, 02446000893, 02447000893, 02448000893, 02449000893, 02450000893, 02451000893, 02452000893, 02453000893, 02454000893, 02455000893, 02456000893, 02457000893, 02458000893, 02459000893, 02460000893, 02461000893, 02462000893, 02463000893, 02464000893, 02465000893, 02466000893, 02467000893, 02468000893, 02469000893, 02470000893, 02471000893, 02472000893, 02473000893, 02474000893, 02475000893, 02476000893, 02477000893, 02478000893, 02479000893, 02480000893, 02481000893, 02482000893, 02483000893, 02484000893, 02485000893, 02486000893, 02487000893, 02488000893, 02489000893, 02490000893, 02491000893, 02492000893, 02493000893, 02494000893, 02495000893, 02496000893, 02497000893, 02498000893, 02499000893, 02390000893, 02391000893, 02392000893, 02393000893, 02394000893, 02395000893, 02396000893, 02397000893, 02398000893, 02399000893, 02200000893, 02201000893, 02202000893, 02203000893, 02204000893, 02205000893, 02206000893, 02207000893, 02208000893, 02209000893, 02250000893, 02251000893, 02252000893, 02253000893, 02254000893, 02255000893, 02256000893, 02257000893, 02258000893, 02259000893, 02930000893, 02931000893, 02932000893, 02933000893, 02934000893, 02935000893, 02936000893, 02937000893, 02938000893, 02939000893, 02800000893, 02801000893, 02802000893, 02803000893, 02804000893, 02805000893, 02806000893, 02807000893, 02808000893, 02809000893, 02810000893, 02811000893, 02812000893, 02813000893, 02814000893, 02815000893, 02816000893, 02817000893, 02818000893, 02819000893, 02820000893, 02821000893, 02822000893, 02823000893, 02824000893, 02825000893, 02826000893, 02827000893, 02828000893, 02829000893, 02830000893, 02831000893, 02832000893, 02833000893, 02834000893, 02835000893, 02836000893, 02837000893, 02838000893, 02839000893, 02840000893, 02841000893, 02842000893, 02843000893, 02844000893, 02845000893, 02846000893, 02847000893, 02848000893, 02849000893, 02850000893, 02851000893, 02852000893, 02853000893, 02854000893, 02855000893, 02856000893, 02857000893, 02858000893, 02859000893, 02860000893, 02861000893, 02862000893, 02863000893, 02864000893, 02865000893, 02866000893, 02867000893, 02868000893, 02869000893, 02870000893, 02871000893, 02872000893, 02873000893, 02874000893, 02875000893, 02876000893, 02877000893, 02878000893, 02879000893, 02880000893, 02881000893, 02882000893, 02883000893, 02884000893, 02885000893, 02886000893, 02887000893, 02888000893, 02889000893, 02890000893, 02891000893, 02892000893, 02893000893, 02894000893, 02895000893, 02896000893, 02897000893, 02898000893, 02899000893, 02180000893, 02181000893, 02182000893, 02183000893, 02184000893, 02185000893, 02186000893, 02187000893, 02188000893, 02189000893, 02210000893, 02211000893, 02212000893, 02213000893, 02214000893, 02215000893, 02216000893, 02217000893, 02218000893, 02219000893, 02580000893, 02581000893, 02582000893, 02583000893, 02584000893, 02585000893, 02586000893, 02587000893, 02588000893, 02589000893, 02970000893, 02971000893, 02972000893, 02973000893, 02974000893, 02975000893, 02976000893, 02977000893, 02978000893, 02979000893, 02600000893, 02601000893, 02602000893, 02603000893, 02604000893, 02605000893, 02606000893, 02607000893, 02608000893, 02609000893, 02130000893, 02131000893, 02132000893, 02133000893, 02134000893, 02135000893, 02136000893, 02137000893, 02138000893, 02139000893, 02630000893, 02631000893, 02632000893, 02633000893, 02634000893, 02635000893, 02636000893, 02637000893, 02638000893, 02639000893, 02050000893, 02051000893, 02052000893, 02053000893, 02054000893, 02055000893, 02056000893, 02057000893, 02058000893, 02059000893, 02140000893, 02141000893, 02142000893, 02143000893, 02144000893, 02145000893, 02146000893, 02147000893, 02148000893, 02149000893, 02720000893, 02721000893, 02722000893, 02723000893, 02724000893, 02725000893, 02726000893, 02727000893, 02728000893, 02729000893, 02280000893, 02281000893, 02282000893, 02283000893, 02284000893, 02285000893, 02286000893, 02287000893, 02288000893, 02289000893, 02380000893, 02381000893, 02382000893, 02383000893, 02384000893, 02385000893, 02386000893, 02387000893, 02388000893, 02389000893, 02290000893, 02291000893, 02292000893, 02293000893, 02294000893, 02295000893, 02296000893, 02297000893, 02298000893, 02299000893, 02590000893, 02591000893, 02592000893, 02593000893, 02594000893, 02595000893, 02596000893, 02597000893, 02598000893, 02599000893, 02100000893, 02101000893, 02102000893, 02103000893, 02104000893, 02105000893, 02106000893, 02107000893, 02108000893, 02109000893, 02570000893, 02571000893, 02572000893, 02573000893, 02574000893, 02575000893, 02576000893, 02577000893, 02578000893, 02579000893, 02320000893, 02321000893, 02322000893, 02323000893, 02324000893, 02325000893, 02326000893, 02327000893, 02328000893, 02329000893, 02350000893, 02351000893, 02352000893, 02353000893, 02354000893, 02355000893, 02356000893, 02357000893, 02358000893, 02359000893, 02550000893, 02551000893, 02552000893, 02553000893, 02554000893, 02555000893, 02556000893, 02557000893, 02558000893, 02559000893, 02030000893, 02031000893, 02032000893, 02033000893, 02034000893, 02035000893, 02036000893, 02037000893, 02038000893, 02039000893, 02330000893, 02331000893, 02332000893, 02333000893, 02334000893, 02335000893, 02336000893, 02337000893, 02338000893, 02339000893, 02990000893, 02991000893, 02992000893, 02993000893, 02994000893, 02995000893, 02996000893, 02997000893, 02998000893, 02999000893, 02120000893, 02121000893, 02122000893, 02123000893, 02124000893, 02125000893, 02126000893, 02127000893, 02128000893, 02129000893, 02760000893, 02761000893, 02762000893, 02763000893, 02764000893, 02765000893, 02766000893, 02767000893, 02768000893, 02769000893, 02270000893, 02271000893, 02272000893, 02273000893, 02274000893, 02275000893, 02276000893, 02277000893, 02278000893, 02279000893, 02080000893, 02081000893, 02082000893, 02083000893, 02084000893, 02085000893, 02086000893, 02087000893, 02088000893, 02089000893, 02370000893, 02371000893, 02372000893, 02373000893, 02374000893, 02375000893, 02376000893, 02377000893, 02378000893, 02379000893, 02340000893, 02341000893, 02342000893, 02343000893, 02344000893, 02345000893, 02346000893, 02347000893, 02348000893, 02349000893, 02730000893, 02731000893, 02732000893, 02733000893, 02734000893, 02735000893, 02736000893, 02737000893, 02738000893, 02739000893, 02940000893, 02941000893, 02942000893, 02943000893, 02944000893, 02945000893, 02946000893, 02947000893, 02948000893, 02949000893, 02070000893, 02071000893, 02072000893, 02073000893, 02074000893, 02075000893, 02076000893, 02077000893, 02078000893, 02079000893, 02700000893, 02701000893, 02702000893, 02703000893, 02704000893, 02705000893, 02706000893, 02707000893, 02708000893, 02709000893, 02110000893, 02111000893, 02112000893, 02113000893, 02114000893, 02115000893, 02116000893, 02117000893, 02118000893, 02119000893, 02160000893, 02161000893, 02162000893, 02163000893, 02164000893, 02165000893, 02166000893, 02167000893, 02168000893, 02169000893,
Tra cứu thông tin thuê bao sim số điện thoại 000893

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM LONG VẠN

Mã số thuế: 1101981801

Tên khác:

Địa chỉ: Số 1266, Quốc lộ 1, khu phố Quyết Thắng 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An

Ngày cấp phép hoạt động: 31-03-2021

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH TRÍ

Số điện thoại:

Khu vực: Long An

Tình trạng: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Vệ sinh chung nhà cửa (8121)

- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (8129)

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (8130)

- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (8211)

- Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (8219)

- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (9511)

- Sửa chữa thiết bị liên lạc (9512)

- Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng (9521)

- Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình (9522)

- Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự (9524)

- Sửa chữa thiết bị điện (3314)

- In ấn (1811)

- Dịch vụ liên quan đến in (1812)

- Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ (4782)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (5222)

- Bốc xếp hàng hóa (5224)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (5225)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)

- Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ (4783)

- Vận tải hành khách đường bộ khác (4932)

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (5022)

- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (5621)

- Dịch vụ ăn uống khác (5629)

- Dịch vụ phục vụ đồ uống (5630)

- Xuất bản phần mềm (5820)

- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (5911)

- Lập trình máy vi tính (6201)

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (6202)

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (6209)

- Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (6920)

- Cho thuê xe có động cơ (7710)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730)

- Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (7721)

- Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (7729)

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)

- Bán buôn tổng hợp (4690)

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (4711)

- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (4719)

- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (4721)

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (4722)

- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (4723)

- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (4724)

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (4730)

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (4741)

- Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (4742)

- Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh (4751)

- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (4752)

- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (4753)

- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (4759)

- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (4761)

- Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh (4762)

- Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh (4763)

- Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (4764)

- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (4771)

- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (4772)

- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (4773)

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (4329)

- Hoàn thiện công trình xây dựng (4330)

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (4390)

- Thu gom rác thải không độc hại (3811)

- Thu gom rác thải độc hại (3812)

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (3821)

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (3822)

- Tái chế phế liệu (3830)

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (3900)

- Xây dựng nhà để ở (4101)

- Xây dựng nhà không để ở (4102)

- Xây dựng công trình đường sắt (4211)

- Xây dựng công trình đường bộ (4212)

- Xây dựng công trình điện (4221)

- Xây dựng công trình cấp, thoát nước (4222)

- Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc (4223)

- Xây dựng công trình công ích khác (4229)

- Xây dựng công trình thủy (4291)

- Xây dựng công trình khai khoáng (4292)

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4299)

- Phá dỡ (4311)

- Chuẩn bị mặt bằng (4312)

- Lắp đặt hệ thống điện (4321)

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (4322)

- Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (4512)

- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (4513)

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (4520)

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (4530)

- Bán mô tô, xe máy (4541)

- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (4542)

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (4543)

- Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (4620)

- Bán buôn gạo (4631)

- Bán buôn thực phẩm (4632)

- Bán buôn đồ uống (4633)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (4651)

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (4652)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (4653)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659)

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661)

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (4662)

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (4663)

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (4511)

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (6820)

- Sao chép bản ghi các loại (1820)

- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (1410)

- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (2022)

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810)

- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (2710)

- Sửa chữa máy móc, thiết bị (3312)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DESIGN FACTORY

Mã số thuế: 107433655

Tên khác: DESIGN FACTORY TEI CO.,LTD

Địa chỉ: Phòng 1204, toà nhà Cienco 1, đường Hoàng Đạo Thuý, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày cấp phép hoạt động: 13-05-2016

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Đại diện pháp luật: LÊ MINH TÂM

Số điện thoại: 0869022605

Khu vực: Hà Nội

Tình trạng:

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (25920)

- Sửa chữa thiết bị điện (33140)

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (33200)

- Xây dựng nhà các loại (41000)

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (4210)

- Xây dựng công trình công ích (42200)

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (42900)

- Phá dỡ (43110)

- Chuẩn bị mặt bằng (43120)

- Lắp đặt hệ thống điện (43210)

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (4322)

- Hoàn thiện công trình xây dựng (43300)

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (4620)

- Bán buôn thực phẩm (4632)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (46510)

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (46520)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (46530)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659)

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (4662)

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (4663)

- Vận tải hành khách đường bộ khác (4932)

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210)

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (7110)

- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (4752)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (82990)

- Sản xuất đồ gỗ xây dựng (16220)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730)

Trang tra cứu số điện thoại bàn tại Việt Nam